Överraska någon med Leonoras Presentkort till någon du tycker om!

Ring eller maila mig för mer information!

 • Acess Bars
 • Aqua Detox
 • Body Harmony
 • Bowenterapi
 • massage
 • Healing
 • Övriga Metoder
 • Priser
 • Referenser

Bowenterapi

Bowenterapin är en metod olik alla andra. Man gör väldigt lite, men just därförhänder det så mycket. Med tummar eller fingrar stimuleras specifika punkter påkroppen. Detta sker genom mycket mjuka "rullningar" över främst muskleroch senor, vilket i sin tur skapar subtila vibrationsvågor genom hela kroppen. Effekten blir att cirkulationen ökar, smärta och stress reduceras, signaler i nervsystemet förbättras, snedställningar korrigeras, inre organ balanseras, känslomässig balans skapas och många andra fördelar.

Bowenterapin behandlar inte symptom utan balanserar hela människan.

När man är i balans försvinner symptomen. Bowenterapin påverkar hela människan, därför lämpar den sig för människor i alla åldrar. Bowenterapin kommer ursprungligen från Australien och har utvecklats av Thomas Ambrose Bowen.

Så här går en bowenbehandling till:

Klienten ligger på en behandlingsbänk. Behandlingen sker antingen direkt på huden eller genom mjuk och ledig klädsel.

Med tummar eller fingrar stimulerar terapeuten specifika punkter kroppen .Detta sker genom mjuka, rulliknande grepp över främst muskler och senor.

När terapeuten har utfört några grepp lämnas klienten ifred i ett par minuter. Terapeuten återvänder och utför flera grepp med jämna mellanrum. Syftet med pauserna mellan greppen är att kroppen ska få tid att absorbera informationen den har fått och göra de korrigeringar som behövs. Pauserna bidrar också till en djupare avslappning.

En del människor kan känna hur det händer saker i kroppen under behandlingen. Det kan pirra, kittla, strömma, värma, kyla, "hoppa" eller skaka i musklerna, surra i huvudet m.m. Andra känner ingenting, men kan ändå få samma resultat. I ca en vecka efter behandlingen fortsätter kroppen att arbeta och korrigera. Det är därför idealiskt att det går en vecka mellan behandlingarna.

Ofta är 3-6 behandlingar med en veckas mellanrum tillräckligt för att få hållbara resultat, men ibland krävs behandling över en längre tidsperiod. Vid akuta problem är det inte ovanligt att 1-2 behandlingar är tillräckligt. I förebyggande syfte kan det vara lämpligt med en behandling i månaden eller en serie på tre behandlingar ett par gånger per år.

Hur bowenterapi fungerar, teorier och studier.

Exakt vad som händer i kroppen när man får en Bowenbehandling är hittills ingen som vet säkert. Tom Bowen förklarade, vad man vet, aldrig hur hans metod fungerade, mer än att energi tillfälligt samlas i ett område som blivit stimulerat. Var energin samlas beror på vilka punkter som stimuleras och i vilken ordning man stimulerar dem.

Efter Tom Bowens död har flera teorier om hur Bowenmetoden fungerar vuxit fram. Dessa presenteras nedan. Viss forskning har också gjorts.

Fysisk och subtil vibration

När man utför ett bowengrepp (en mjuk rörelse som påminner om en rullning) överen muskel börjar muskelfibrerna vibrera. Vibrationen sprids genom hela muskeln.Detta gör att muskeln slappnar av, samt att blod- och lymfcirkulationen ökar. Vid ettväldigt litet tryck skapas en subtilare vibration.

Forskare har kunnat konstatera att under en behandling släpper våra händer ut ett ljus bestående av extremt låga frekvenser (ELF). Frekvenserna av detta helande ljusvarierar mellan 0.3-30 Hz (7-8 Hz är den vanligaste frekvensen).

De lägre frekvenserna har visat sig vara samma som våra hjärnvågor. Medicinska forskare har kunnat påvisa att frekvenser under 40 Hz kan främja reparation av både hård och mjuk kroppsvävnad.

Frekvensen som helande händer har är nästan exakt samma som jordens elektromagnetiska fält, känt som Schumann-resonansen (1-40 Hz).

En resonans som främjar balans och läkning.

Kommunikationen mellan hjärnan och kroppen

Bowen Research and Training Institute, Inc. i Florida har gjort en del studier i hur Bowenmetoden påverkar kroppen. Man har med hjälp av modern apparatur kunnat fastställa att Bowenterapin påverkar det autonoma nervsystemet.

Hjärnan skickar varje sekund ut 600 000 signaler till kroppens olika delar och information skickas tillbaka från kroppscellerna till hjärnan.

Eventuellt är det så att Bowengreppen blockerar signaler som är på väg tillbaka till hjärnan. Nya signaler skickas då från hjärnan till det behandlade området för att "undersöka" vad som händer. Detta medför ökad cirkulation och att problemet i området korrigeras. Man tror att detta kan ha med proprioception (djupsensibilitet) att göra, den del av nervsystemet som känner av vad som händer i kroppens muskler och senor.

Receptorer i muskler, senor och leder känner av spänningar, belastningar och andra förhållanden i rörelseapparaten. Informationen skickas till hjärnan.

En missuppfattning i proprioceptionen kan innebära att hjärnan misstolkar kroppens position och försöker kompensera den genom felaktiga sträckningar i muskler,ligament eller leder. Detta leder till spänningar och smärta.

Energi strömmar genom meridiansystemet

I varje kropp finns meridianer, kanaler där vår livsenergi (qi) flödar. Dessa löper ihela kroppen från topp till tå. De olika meridianerna är relaterade till kroppens olika inre organ.

Meridianerna har ett visst antal "öppningar" i huden, så kallade akupunkturpunkter.

Om energin i en meridian blir blockerad kan det leda till olika besvär, t.ex. smärta,spänning och organstörningar. Genom att stimulera akupunkturpunkter kan man frigöra den blockerade energin, vilket leder till att kroppen åter kommer i balans.

Greppen i Bowenterapin utförs nästan alltid över en akupunkturpunkt. Kanske är det därför inte så konstigt att t.ex. ett magbesvär eller axelsmärta kan försvinna när man behandlar ett knä.

Fascian som förmedlare

Fascia, bindväv, omsluter alla våra muskler och organ. Många anser att fascian fungerar som en förmedlare mellan olika kroppsdelar. När en del av kroppen blir stimulerad fortplantar sig vibrationerna genom fascian till andra delar av kroppen.

Bowenterapin eller Bowentekniken är en kroppsterapi olik alla andra. Det är en mjuk, smärtfri, korrigerande, smärtreducerande, balanserande, stressreducerande och en energigivande terapi som främjar kroppens läkningsförmåga.

Olika effekter som Bowenterapin har i kroppen.

*erfarenheter från terapeuter och klienter.

 • Balanserar: Klienter rapporterar ofta att de känner sig mer balanserade, både fysiskt och psykiskt. Kroppen söker alltid homeostas (jämvikt, balans).
 • Frigör blockerad energi: Klienter rapporterar ofta hur de känner ilningar, pirrningar, värme m.m. spridas ikroppen.
 • Frigör känslomässiga spänningar: Man kan t.ex. börja gråta, skratta eller prata ut. De känslomässiga spänningarna brukar släppa när personen är redo för det. Detta upplevs oftast som positivt. Många kommer till insikt och gör förändringar i sitt liv efter att de fått Bowenbehandling.
 • Hämmar inflammation: I England används Bowenterapi ofta inom idrottsmedicinen just därför att den är inflammationshämmande. Detta gör att skador läker fortare.
 • Korrigerar: Det är inte ovanligt att en sned ryggrad eller ett vridet bäcken rättar till sig.
 • Reducerar smärta: Smärta kan reduceras omgående efter en behandling. Andra gånger sker det mera successivt.
 • Reducerar stress: Bowenmetoden har en lugnande effekt genom att stimulera det parasympatiska nervsystemet. Detta har man kunnat mäta fram med apparatur.
 • Stimulerar lymf- och blodcirkulationen: Detta medför effektivare bortförsel av avfallsprodukter, virus och bakterier. Detta har man även kunnat se när man studerat blod genom mikroskop.
 • Stimulerar nervsystemet: Hjärnan tycks få information om var i kroppen det finns behov av läkning. Det finns t.ex. fall där en 20 år gammal förlamning har släppt redan efter 1-2 behandlingar.
 • Stimulerar utrensningsorganen: T.ex. genom ökad urinmängd, fler tarmtömningar, upphostningar av slem och ökad svettning.
 • Ökad smidighet: Musklerna förlängs eftersom spänningarna släpper.

  Informationen är hämtad från Akademien för Bowenterapi i Norden. http://www.biopatiakademin.se/index.php?ID=126