Behandlingar

Överraska någon med Leonoras Presentkort till någon du tycker om!

Ring eller maila mig för mer information!

 • Acess Bars
 • Aqua Detox
 • Body Harmony
 • Bowenterapi
 • massage
 • Healing
 • Övriga Metoder
 • Priser
 • Referenser
 • Ärrvävnadsteknik

Access Bars

Källan till avgörande förändringar.

Access Bars är en behandlingsform där 32 punkter stimuleras på huvudet med en lätt beröring. Dessa punkter står för olika områden i ditt liv som t.ex. glädje, sorg, kontroll, healing, kropp, förhoppningar, tacksamhet, medvetenhet, kreativitet, kraft, åldrande, sex, pengar, kommunikation, lugn & ro, hälsa, stress m.m.

Vid stimulering av punkterna så hjälper det till att släppa och radera den energi som är fastlåst, som begränsar dig. Dessa punkter städas så att säga och ditt liv kan förändras till det bättre inom alla områden. Du blir fri från det förflutna som påverkar dig och får tillgång till att kunna välja mera från ditt hjärta, din sanning.

Det är en avkopplande behandling som sätter igång energiflödet i kroppen. Det har positiv inverkan på dina tankar, energi, glädje, ork och lust. Detta kan ge dig kraft och ork att ta nya beslut vilket skapar känslor av frid, glädje, välmående och hoppfullhet. Nya möjligheter öppnas upp i ditt liv så att livet blir mera som du vill ha det. Den ena sessionen är inte den andra lik, utan utgår ifrån din situation där du står just idag.

Det handlar om att bli medveten om det som inte fungerar i ditt liv, situationer som är tunga och jobbiga. Viljan att förändra situationen, känslan, problemet. Man behöver inte alltid veta orsaken men genom att ställa frågor öppnas möjligheten upp att en förändring ska komma till stånd. Vi plockar upp energin som håller dig fast och omskapar energierna så att det gagnar dig istället.

En metod som ger dig möjligheten att leva livet i mera glädje, lätthet, och härlighet

Aqua Detox

Är ett elektrolytiskt EU- godkänt fotbad sedan 2004 som hjälper din kropp att avgifta sig själv vilket leder till återbalansering av kroppens energifält och celler.

Kroppens självläknings förmåga ökar genom att lagrade miljögifter, tungmetaller och andra toxiner t. ex. mediciner utsöndras från kroppen så att både syre och näring lättare kan absorberas av cellerna.

Aqua Detox-behandlingar kan hjälpa till att:

 • Avgifta kroppen och organen
 • Öka det mentala och fysiska välbefinnandet
 • Öka kroppens självläkningsförmåga
 • Ger energiökning i kroppens celler
 • Blodcirkulationen ökar – under och efter Aqua Detox behandlingen                                                                     ökar temperaturen i benen med ca en grad C
 • Kärlelasticiteten förbättras
 • Få bättre hud
 • Minskar kroppens spänningar
 • Minskar belastningen på njurar och lever
 • Minskar smärta
 • Minskar problem med eksem

Det finns människor som INTE bör använda Aqua Detox och dessa är de som har/är:

 • Epelepsi
 • Transplanterat organ
 • Pacemaker
 • Öppna sår på benen
 • Gravida eller ammar

Aqua Detox läker inga sjukdomar men det är ett bekvämt och lätt sätt att minska eller eliminera toxiner och att återbalansera kroppens energifält och celler.

Fotbadet tar 30 minuter och jag serverar i samband med behandlingen ett näringsrikt och utrensande te. För dem som så önskar kan jag även mixa med samtal och coaching.

Man brukar rekommendera 6-8 behandlingar inom en månad men vi är individer så antalet behandlingar och hur ofta skräddarsys för varje person.

Miljön och tankarna påverkar oss. Vissa sjukdomstillstånd anses delvis bero på att kroppens organ inte kan arbeta korrekt och funktionellt. Vad är det då som stör organen? Stress av olika slag!!! Dels är det syra-basbalansen som inte är optimal på grund av våra dåliga matvanor men också mat intolerans, för lite motion, fysisk och mental stress, mixen av olika toxiner (gifter), för lite vatten, näring etc.

För att få in mera välbefinnande i kropp och själ är Aqua Detox tillhjälp och ett sätt att minska eller eliminera en del av det som stör kroppens funktioner.

Body Harmony

Är en metod där syftet är att återställa balans och harmoni i kroppen.

Filosofin i terapin är att vi många gånger stoppar undan och lagrar upplevelser och tillbakahållna känslor i kroppen. Detta visar sig bl.a. som muskelspänningar,begränsad rörelseförmåga, felaktig kroppshållning och känslomässiga obalanser.

Metoden utförs genom att läsa av kroppens språk och med lyhörd beröring samt med olika metoder såsom andningsövningar, medvetandegöra känslor och tankar för att bli medveten om vad som påverkar en. Detta för att komma i kontakt med ursprunget till inlärda beteenden och minnen. Kroppens egna unika intelligensväcks upp och en läkning kan ske. Terapin öppnar upp möjligheten att leva sittliv så som man går och önskar att det skulle vara eller till och med något som är ännu bättre.

Body Harmony för in nya rörelseenergier i kroppen för att bryta låsta mönster.Omedvetna spänningar kan då medvetandegöras. När spänningar löses upp ökar cirkulationen, rörelsefriheten blir större och symptom som smärtor och psykiska besvär minskar eller försvinner. Terapin ser människan som en helhet i både kropp, känslor, tankar och andlighet.

Body Harmony är en metod som är unik för varje individ eftersom den anpassas efter var och ens behov. Jag som terapeut stödjer dig i din process med att lösa upp och släppa på spänningar, minnen och känslor.

Bowenterapi

Bowenterapin är en metod olik alla andra. Man gör väldigt lite, men just därförhänder det så mycket. Med tummar eller fingrar stimuleras specifika punkter påkroppen. Detta sker genom mycket mjuka ”rullningar” över främst muskleroch senor, vilket i sin tur skapar subtila vibrationsvågor genom hela kroppen. Effekten blir att cirkulationen ökar, smärta och stress reduceras, signaler i nervsystemet förbättras, snedställningar korrigeras, inre organ balanseras, känslomässig balans skapas och många andra fördelar.

Bowenterapin behandlar inte symptom utan balanserar hela människan.

När man är i balans försvinner symptomen. Bowenterapin påverkar hela människan, därför lämpar den sig för människor i alla åldrar. Bowenterapin kommer ursprungligen från Australien och har utvecklats av Thomas Ambrose Bowen.

Så här går en bowenbehandling till:

Klienten ligger på en behandlingsbänk. Behandlingen sker antingen direkt på huden eller genom mjuk och ledig klädsel.

Med tummar eller fingrar stimulerar terapeuten specifika punkter kroppen .Detta sker genom mjuka, rulliknande grepp över främst muskler och senor.

När terapeuten har utfört några grepp lämnas klienten ifred i ett par minuter. Terapeuten återvänder och utför flera grepp med jämna mellanrum. Syftet med pauserna mellan greppen är att kroppen ska få tid att absorbera informationen den har fått och göra de korrigeringar som behövs. Pauserna bidrar också till en djupare avslappning.

En del människor kan känna hur det händer saker i kroppen under behandlingen. Det kan pirra, kittla, strömma, värma, kyla, ”hoppa” eller skaka i musklerna, surra i huvudet m.m. Andra känner ingenting, men kan ändå få samma resultat. I ca en vecka efter behandlingen fortsätter kroppen att arbeta och korrigera. Det är därför idealiskt att det går en vecka mellan behandlingarna.

Ofta är 3-6 behandlingar med en veckas mellanrum tillräckligt för att få hållbara resultat, men ibland krävs behandling över en längre tidsperiod. Vid akuta problem är det inte ovanligt att 1-2 behandlingar är tillräckligt. I förebyggande syfte kan det vara lämpligt med en behandling i månaden eller en serie på tre behandlingar ett par gånger per år.

Hur Bowenterapi fungerar, teorier och studier.

Exakt vad som händer i kroppen när man får en Bowenbehandling är hittills ingen som vet säkert. Tom Bowen förklarade, vad man vet, aldrig hur hans metod fungerade, mer än att energi tillfälligt samlas i ett område som blivit stimulerat. Var energin samlas beror på vilka punkter som stimuleras och i vilken ordning man stimulerar dem.

Efter Tom Bowens död har flera teorier om hur Bowenmetoden fungerar vuxit fram. Dessa presenteras nedan. Viss forskning har också gjorts.

Fysisk och subtil vibration

När man utför ett bowengrepp (en mjuk rörelse som påminner om en rullning) över en muskel börjar muskelfibrerna vibrera. Vibrationen sprids genom hela muskeln. Detta gör att muskeln slappnar av, samt att blod- och lymfcirkulationen ökar. Vid ett väldigt litet tryck skapas en subtilare vibration.

Forskare har kunnat konstatera att under en behandling släpper våra händer ut ett ljus bestående av extremt låga frekvenser (ELF). Frekvenserna av detta helande ljusvarierar mellan 0.3-30 Hz (7-8 Hz är den vanligaste frekvensen).

De lägre frekvenserna har visat sig vara samma som våra hjärnvågor. Medicinska forskare har kunnat påvisa att frekvenser under 40 Hz kan främja reparation av både hård och mjuk kroppsvävnad.

Frekvensen som helande händer har är nästan exakt samma som jordens elektromagnetiska fält, känt som Schumann-resonansen (1-40 Hz).

En resonans som främjar balans och läkning.

Kommunikationen mellan hjärnan och kroppen

Bowen Research and Training Institute, Inc. i Florida har gjort en del studier i hur Bowenmetoden påverkar kroppen. Man har med hjälp av modern apparatur kunnat fastställa att Bowenterapin påverkar det autonoma nervsystemet.

Hjärnan skickar varje sekund ut 600 000 signaler till kroppens olika delar och information skickas tillbaka från kroppscellerna till hjärnan.

Eventuellt är det så att Bowengreppen blockerar signaler som är på väg tillbaka till hjärnan. Nya signaler skickas då från hjärnan till det behandlade området för att ”undersöka” vad som händer. Detta medför ökad cirkulation och att problemet i området korrigeras. Man tror att detta kan ha med proprioception (djupsensibilitet) att göra, den del av nervsystemet som känner av vad som händer i kroppens muskler och senor.

Receptorer i muskler, senor och leder känner av spänningar, belastningar och andra förhållanden i rörelseapparaten. Informationen skickas till hjärnan.

En missuppfattning i proprioceptionen kan innebära att hjärnan misstolkar kroppens position och försöker kompensera den genom felaktiga sträckningar i muskler, ligament eller leder. Detta leder till spänningar och smärta.

Energi strömmar genom meridiansystemet

I varje kropp finns meridianer, kanaler där vår livsenergi (qi) flödar. Dessa löper ihela kroppen från topp till tå. De olika meridianerna är relaterade till kroppens olika inre organ.

Meridianerna har ett visst antal ”öppningar” i huden, så kallade akupunkturpunkter.

Om energin i en meridian blir blockerad kan det leda till olika besvär, t.ex. smärta, spänning och organstörningar. Genom att stimulera akupunkturpunkter kan man frigöra den blockerade energin, vilket leder till att kroppen åter kommer i balans.

Greppen i Bowenterapin utförs nästan alltid över en akupunkturpunkt. Kanske är det därför inte så konstigt att t.ex. ett magbesvär eller axelsmärta kan försvinna när man behandlar ett knä.

Fascian som förmedlare

Fascia, bindväv, omsluter alla våra muskler och organ. Många anser att fascian fungerar som en förmedlare mellan olika kroppsdelar. När en del av kroppen blir stimulerad fortplantar sig vibrationerna genom fascian till andra delar av kroppen.

Bowenterapin eller Bowentekniken är en kroppsterapi olik alla andra. Det är en mjuk, smärtfri, korrigerande, smärtreducerande, balanserande, stressreducerande och en energigivande terapi som främjar kroppens läkningsförmåga.

Olika effekter som Bowenterapin har i kroppen.

*erfarenheter från terapeuter och klienter.

 • Balanserar: Klienter rapporterar ofta att de känner sig mer balanserade, både fysiskt och psykiskt. Kroppen söker alltid homeostas (jämvikt, balans).
 • Frigör blockerad energi: Klienter rapporterar ofta hur de känner ilningar, pirrningar, värme m.m. spridas ikroppen.
 • Frigör känslomässiga spänningar: Man kan t.ex. börja gråta, skratta eller prata ut. De känslomässiga spänningarna brukar släppa när personen är redo för det. Detta upplevs oftast som positivt. Många kommer till insikt och gör förändringar i sitt liv efter att de fått Bowenbehandling.
 • Hämmar inflammation: I England används Bowenterapi ofta inom idrottsmedicinen just därför att den är inflammationshämmande. Detta gör att skador läker fortare.
 • Korrigerar: Det är inte ovanligt att en sned ryggrad eller ett vridet bäcken rättar till sig.
 • Reducerar smärta: Smärta kan reduceras omgående efter en behandling. Andra gånger sker det mera successivt.
 • Reducerar stress: Bowenmetoden har en lugnande effekt genom att stimulera det parasympatiska nervsystemet. Detta har man kunnat mäta fram med apparatur.
 • Stimulerar lymf- och blodcirkulationen: Detta medför effektivare bortförsel av avfallsprodukter, virus och bakterier. Detta har man även kunnat se när man studerat blod genom mikroskop.
 • Stimulerar nervsystemet: Hjärnan tycks få information om var i kroppen det finns behov av läkning. Det finns t.ex. fall där en 20 år gammal förlamning har släppt redan efter 1-2 behandlingar.
 • Stimulerar utrensningsorganen: T.ex. genom ökad urinmängd, fler tarmtömningar, upphostningar av slem och ökad svettning.
 • Ökad smidighet: Musklerna förlängs eftersom spänningarna släpper.

Informationen är hämtad från Akademien för Bowenterapi i Norden.http://www.biopatiakademin.se/index.php?ID=126

Leonoras utbud av Massage

Hel- Halvkroppsmassage

Måbramassage Leonora

Aromamassage

Ansikte- Skalp- Hand- Fotmassage

​Hotstonemassage

Regndroppsmassage

MåBramassage Leonora

Den här behandlingsformen har vuxit fram och utvecklats av mig sedan 2013 från de metoder jag lärt mig. En behandling där olika massagetekniker, med samtal/vägledning varvas för att förbättra eller lösa Dina fysiska och psykiska utmaningar i livet.Ger tips, råd, vägledning och stödjer Dig vid t.ex.OroSorgRelationsproblemUtmattningssymtomFysisk och Psykisk smärtaMed en vägledning som ger Dig möjlighet att få insikter om dig själv för att kunna se förutsättningar och möjligheter för hur du ska komma vidare med ditt liv. Kunna se Din situation klarare och att lättare kunna fatta beslut om hur du vill gå vidare i din vardag,MåBramassagen Leonora är en skön massageform där musklerna får lov att slappna av, stressen minskar och en skön känsla av lätthet infinner sig i kropp och huvud.

Massagen består olika tekniker med bl.a. mjuk beröring, strykningar, tryck, rullningar och små skakningar. 

Är bra för dig som har spänningar, stela muskler i huvud, nacke, axlar, skuldror, armar, händer, ben och rygg. Påverkar humöret positivt.

Upplevelser och positiva effekter av massagen:

 • Smärtreducerande.
 • Uppiggande.
 • Avstressande.
 • Avslappnande.
 • Lymfsystemet aktiveras.
 • Mera rörlighet och lätthet.
 • Frigör känslomässiga spänningar.
 • Stimulerar blodflödet.
 • Energigivande. Känsla av välmående och lätthet.

Går även bra att kombinera med de andra metoderna som jag erbjuder.

Aromamassage

Skön hel / halv kroppsmassage med eteriska oljor. Här väljer Vi oljor utefter vilken effekt Du önskar få ut av behandlingen – avslappning, lugnande, balanserande, uppiggande, humörhöjande m.m.

Hel / Halv – kroppsmassage

Du behöver inte ha smärta för att få massage. 

Massagen anpassas efter Dig och Dina behov

Ansikte / Skalp / Hand / Fot massage

Behandling med eteriska oljor från Young Living. Massagen och vitaflex metoden stimulerar nerverna som går till olika områden i kroppen. Detta ökar energin i nervbanorna, som påverkar självläkningsprocessen på fysisk och känslomässig nivå. Behandlingen har många hälsofördelar och balanserar de olika systemen i kroppen.

Hotstonemassage

Detta är den ultimata avslappningsmassagen. Med hjälp av varma lavastenar masseras kroppen till djup behaglig avslappning. Här kan du välja med eller utan eteriska oljor.

Regndroppsmassage

Regndroppsmassage är en härlig, väldoftande och rogivande behandlingsform där massage tillsammans med oljorna kan hjälpa till att vitalisera, balansera, rensa kroppen, stärka immunförsvaret, nervsystemet och ryggraden. En underbar avslappnande behandling som utföres med hjälp av de terapeutiska oljorna från Young Living som är 100 % eteriska. De appliceras på fötterna och ryggen med en kombination av Vitaflextekniken från Tibet, fjäderlätta beröringar från Lakotaindianernas metoder och den uråldriga smörjningen med eteriska oljor samt andra massagetekniker. Behandlingen avslutas med en varm handduk på ryggen, vilket snabbar på och ökar behandlingens effekt.

En fin och välgörande behandlingsform för att avhjälpa oro och stress.

Healing

Healing betyder läkning. Healing jobbar med hela människan och skapar välbefinnande genom att den återställer balansen i kropp och själ.

Den har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år och används för att bli av med blockeringar så att energin i kroppen flödar mera fritt. Detta resulterar i att livet förändras till det bättre genom att immunförsvaret höjs, värk reduceras eller försvinner, livskraften ökar, man blir piggare och känslolivet blir mera harmoniskt och glädjefyllt.

Eftersom kroppen består av energi så kan obalans uppstå då vi utsätts för olika påfrestningar i livet vilket ger olika uttryck såsom värk, oro, fobier nedstämdhet trötthet, rädslor m.m.

Tänk dig själv och din kropp som en dator, där du stoppar in en massa program som är dina upplevelser, utsätts för virus men aldrig städar. Detta gör att systemet går trögt eller kraschar. Likaså är det med kroppen.

Kroppen behöver ibland suport att rensa sig från oharmoniska energier t.ex. stress och obehagliga känslor. Den behöver fyllas på med ny fräsch energi för att få möjlighet till läkning.

Resultatet blir ökat välbefinnande både fysiskt och psykiskt med känslor av mental styrka, energi och livsglädje.

Övriga metoder

​Är under konstruktion

Priser

 • Access Bars
 • Access Bodyprocesser
 • BodyHarmony
 • Bowen
 • Ansikte/Skalp/Öron/Hand/Fotmassage
 • Aromamassage
 • Hel/Halvkroppsmassage
 • HotStonemassage
 • MåBramassage med vägledning
 • Regndroppsmassage
 • Huvud/Ansikte/Hand/Fotmassage
 • Healing
 • Medial vägledning / Samal
 • Ärrvävnadsbehandling

Vet du inte vad du vill ha för behandling tittar vi på det när du kommer.

​Jag mixar behandlingen efter ditt behov och ser på vad just Du och Din kropp behöver.

90 min 1200 kr

75 min 1000 kr

60 min 750 kr

45 min 600 kr

30 min 450 kr

Boka tid

          

Alla priser är inklusive 25 % moms. Innehar FA-skattsedel

Vid första besöket​ – tid för inskrivning och introsamtal

Jag har en patient och ansvarsförsäkring och jobbar under lagen om tystnadsplikt.

 

Är medlem i

 • Erbjuder coaching via Skype eller telefon
 • Sessioner för dig som bor lite längre bort, både inom och utanför Sverige. Bekvämt och enkelt.
 • Utför även distanshealing

Betalning sker kontant på plats, swish, ePassi eller förskottsbetalning till BG-nummer: 128-2250 

Boka tid

Avbokning senare än 12 timmar före avtalad session debiteras med fullpris.

Referenser

Tack för en fantastisk behandling! Energiflödet genom min kropp var en obeskrivlig känsla. Underbart

Du har hjälpt mig att öppna många dörrar till mig. /// Lotta

Tack för en underbar & frigörande Barsbehandling. Känslan av lätthet som du hjälpte mig med var fantastisk! ///Lana

Energimassagen var mycket rogivande, värt investeringen. Jag upplever att Eleonor har förmågan att hjälpa personer. Stark lätthetskänsla och kraft infinner sig efter behandlingen. /// Karlsson

Det var himelskt 🙂 ///Rino

Besväras du av dina Ärr? Hjälp finns att få Ärrvävnadsbehandling – McLoughlin Scar Tissue Release (MSTR) Hur går en behandling till? MSTR är en mjuk behandlingsmetod. Med terapeutens fingertoppar utför små, specialiserade grepp över ärrvävnaden. Blod- och lymfcirkulation, nervimpulser och energiflöde ökar genom ärret, vilket i sin tur leder till att de besvär du har avtar. Ärrvävnad kan orsaka: Smärta, Minskad rörlighet, Förlorad eller nedsatt känsel, Försämrade nervimpulser, blodcirkulation, lymfflödet Domningar, Stickningar, Stel och knölig bindväv, Klåda, Minskad energi, Psykiskt lidande Vilka effekter kan man få? Ärren syns inte lika tydligt Ärren blir slätare, mjukare och mer elastiska Smärtan reduceras-minskar, Rörligheten ökar, Känseln förbättras eller återkommer helt, Bättre cirkulation, Klådan försvinner, Ökad energi, Känslomässig balans, Inte bara för ärr! MSTR har också visats sig ha effekt på plantar fasciit (falsk hälsporre), frusen axel, muskelbristningar och andra besvär där bindväven har blivit stel och orörlig. Ärrvävnad, oavsett var den sitter eller hur stor eller liten den är kan skapa problem vart som helst i kroppen. Ett ärr på en axel kan leda till förstoppning, Ett kejsarsnittsärr kan leda till ryggont, urinvägsbesvär och hormonella störningar. Ett blindtarmsärr kan leda till ryggont, magbesvär och dålig cirkulation i benen, osv. Välkommen att boka en tid och se hur denna metoden kan underlätta ditt liv tiden inkluderar inledande samtal. Insert Image

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *